CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
A ROZVOJE DĚTÍ
VYŠKOV

Ing. Jana Jeglová
jeglovajana@seznam.cz
Tel: 607 657 108

Homeopatie

Homeopatie nabízí řešení pro ty, kteří pátrají po příčině potíží a chtějí je aktivně řešit.

Homeopatie je založena na celostním přístupu k člověku, všímá si všech fyzických i psychických příznaků. Nepotlačuje jednotlivé příznaky nemoci (jako alopatická medicína), ale pomocí homeopatického léku aktivuje ozdravné procesy organismu, které jsou nemocí zablokovány, či narušeny.

Homeopatie je účinná především u chronických, opakujících se potíží.

Vychází z principu, že nemoc je indikátorem nerovnováhy v našem životě, upozorňuje nás, že někde chybujeme. 

HOMEOPATIE A DĚTI

Právě u dětí vidím největší přínos homeopatie. Čím dříve začneme s odstraňováním příčin nemocí, tím méně zátěže si poneseme v dospělosti.

Homeopatie podporuje děti v jejich přirozeném vývoji a rozvoji - podporuje správný růst, vývoj nervového systému, mozkových center a fungování imunitního systému. Dítě pak lépe zvládá problémové situace, které nastanou, je „fyzicky i psychicky odolnější“, např. lépe se začleňuje do kolektivu ve školce (nebývá často nemocný) i do nového kolektivu ve škole a bez větších problémů zvládá i nápor nových informací ve škole.

Kromě dětských nemocí fyzického rázu - opakované nachlazení, rýmy, kašle, angíny, ekzémy, alergie, astma, následky očkování dokáže homeopatie pomoci i při řešení obtíží psychického rázu - poruch chování, poruchy učení, ADHD, hyperaktivity, poruchy soustředění, poruchy řeči, deprese, smutky, strachy, paniky, fobie, noční pomočování apod.

V PORADNĚ

Homeopatická konzultace je rozhovor s Vámi - o Vašich současných fyzických i psychických potížích. Ptám se i na podstatné události, které vás ovlivnili v minulosti a také nemoci či úrazy a operace, které jste prodělali, zajímá mě i rodinná anamnéza. Čím více informací o vás budu mít, tím přesnější homeopatická léčba bude.

Po konzultaci následuje moje práce na zpracování případu, individuálně vybrané léky posílám během 1 – 2 týdnů poštou společně s návodem na jejich užívání.

Kontrola následuje po dobrání léků asi za 2 - 4 měsíce, kdy podle aktuálního stavu stanovuji další průběh léčby.

PRŮBĚH LÉČBY

Homeopatické léky aktivují ozdravné schopnosti organismu, kdy je nemoc z organismu uvolňována a propouštěna, reakce těla jsou tedy naprosto odlišné, než jak je pacient zvyklý po podání alopatického léku, který pouze potlačuje symptomy.

Po podání homeopatického léku může docházet k nepříjemným reakcím, kdy se tělo postupně zbavuje toho nepotřebného. Říkáme tomu homeopatické zhoršení. Můžeme se setkat s příznaky dávno potlačených nemocí na fyzické úrovni (může se objevit i horečka), či různých psychických stavů (strachy, smutky) v důsledku i dlouhodobě potlačených či nezpracovaných emocí. Tyto očistné procesy znamenají, že se tělo regeneruje a zlepšuje se funkce imunitního systému a my se stáváme fyzicky i psychicky odolnějšími. A hlavně si s sebou tyto zátěže neneseme dále do budoucnosti a nebudou nám tak způsobovat případné další problémy.

©2017 - Ing. JANA JEGLOVÁ – Centrum vzdělávání a rozvoje dětí Vyškov | Webdesign: IR-webdesign, tvorba web stránek Vyškov | Odkazy