CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
A ROZVOJE DĚTÍ
VYŠKOV

Ing. Jana Jeglová
jeglovajana@seznam.cz
Tel: 607 657 108

Vzdělávání

Má Vaše dítě problém s matematikou? Nerozumí probírané látce? Potřebuje se připravit na test z matematiky? Nebo je příprava s dětmi do školy během týdne pro Vás mimo časové možnosti?

Pomůžeme Vám získat více času na zábavu s dětmi (ne jen učení) a dětem zase ukážeme, že překážky lze překonávat a zažívat úspěch ve škole z nabytých vědomostí.

 Kvalita, přátelská atmosféra, tvůrčí a lidský přístup, podpora logického myšlení. 

Doučování matematiky

  • individuální i skupinová výuka (2 - 4 žáci)
  • důraz na pochopení učiva a opakování látky
  • postup krok za krokem
  • podpora logického myšlení

 

Příprava do školy

  • individuálně i ve skupinkách (2 – 4 žáci)
  • pro všechny předměty 1. stupně ZŠ včetně angličtiny
  • opakování probraného učiva pro jeho lepší zapamatování
  • pomoc s přípravou do školy a domácími úkoly

 

Jaký je rozdíl mezi doučováním a přípravou do školy?

Doučování je zaměřeno na procvičení a pochopení učiva matematiky, pro 1. stupeň je délka 1 vyučovací hodiny 45 minut a pro druhý stupeň 60 minut. Při doučování kladu důraz i na využití matematických znalostí v jiných předmětech, či praktickém životě. Matematika se tak stává bližší a lépe pochopitelná.

Přípravu do školy doporučuji pro 1. stupeň ZŠ, učivo ještě není tak obsáhlé a složité. Proto je možné v 1 hodině probrat i více předmětů (pokud je třeba). Příprava podporuje děti k získání návyků k učení se a samostatné přípravě do školy. Zopakováním probrané látky z předmětů podporuje také rozvoj paměti. Délka 1 hodiny je 45 minut.

©2017 - Ing. JANA JEGLOVÁ – Centrum vzdělávání a rozvoje dětí Vyškov | Webdesign: IR-webdesign, tvorba web stránek Vyškov | Odkazy